Vítame Vás na našom e-shope kde určite nájdete najzdravšie potraviny a nielen to .

Reklamačný formulár

Reklamačný formulár
1. Prevádzkovateľ (predávajúci) voči ktorému sa reklamácia uplatňuje:Erik Márton s.r.o. , so sídlom Lehnice 97, 930 37 Lehnice, IČO: 45508950, zapísaná v OR vedenom okresným súdom Trnava, Odiel: Sro, Vložka č.:28382/T , DIČ: 2023028216,, e-mailová adresa info@najtelo.com.Dôležité: Reklamované zásielky zasielajte so sprievodným listom, číslom objednávky alebo kópiou faktúry na adresu:Erik Márton s.r.o. , Nová cesta 85/115 Jelka.NAJVÝHODNEJŠIA FORMA PRE VRÁTENIE TOVARU :Zásielkovňa pobočky výdajné miesta - Kam a za koľko doručujeme cez službu Medzi Nami? Na Slovensku už od 2,50 EUR!Ako služba funguje?Službuodosielania zásielokMedzi Namimôžet e využiť ako najvýhodnejší spôsob zasielania reklamovaného tovaru ku nám naspať. Je tonajpohodlnejší spôsob vrátenia tovaru až ku nám do skladu.2. Objednávateľ (kupujúci) ktorý reklamáciu uplatňuje:meno a priezvisko/názov/obchodné meno:adresa trvalého pobytu/sídla/miesta podnikania:dátum narodenia/IČO:– e-mailová adresa:telefónne číslo:adresa* pre komunikáciu a doručenie výsledku reklamácie:objednávateľ žiada o doručenie výsledku reklamácie na adresu sídla Prevádzkovateľa, naktorej si Objednávateľ výsledok reklamácie osobne prevezme: Áno/Nie***bankový účet** pre doručenie výsledku reklamácie:3. Reklamovaný produkt:názov produktu (model, veľkosť balenia):výrobca/dodávateľ produktu (značka):číslo faktúry vystavenej Prevádzkovateľom k produktu (je totožné s číslom objednávkyproduktu):4. Popis vady produktu:popis vady, pre ktorú Objednávateľ produkt reklamuje:5. Objednávateľom preferovaný spôsob vybavenia reklamácie:oprava produktu, výmena produktu alebo jeho súčasti, odstúpenie od kúpnej zmluvy avrátenie kúpnej ceny, poskytnutie primeranej zľavy z kúpnej ceny6. Dátum vyplnenia a odoslania tohto reklamačného formulára
 
 

7. Podpis Objednávateľa:na túto adresu bude odoslaný výsledok reklamácie (napr. opravený produkt, vymenený produkt,oznámenie o zamietnutí reklamácie atď.)na tento účet bude odoslaný výsledok reklamácie (napr. zľava z kúpnej ceny)ponechajte alebo zakrúžkujte platný údajnie je pre Prevádzkovateľa záväzný, Prevádzkovateľ naň však bude prihliadať spolu s povahoureklamovanej vady a ďalšími skutočnosťami v zmysle platných právnych predpisovnajmä ak je reklamačný formulár uplatňovaný osobne alebo písomneNa zodpovednosť za vady produktov, záruku a uplatňovanie práv z nich (reklamáciu) savzťah ujú ustanovenia článku VI. a súv. Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti Erik Márton, s.r.o.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz